Współpraca z mediami i pozyskiwanie środków na projekt

referenciSzkolenie przeznaczone dla osób angażujących się w działalność społeczną

w sobotę 16 września (godz. 13.00-19.30) i niedzielę 17 września 2017 r. (godz. 10.00-18.00) w Migrationsrat Berlin Brandenburg, Oraniestr. 34, 10999 Berlin

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku niemieckim.

Zgłoszenia zawierające krótki list motywacyjny prosimy kierować na adres szkolenia.prs@gmail.com

Szkolenie jest kontynuacją działań Polskiego Centrum Kompetencyjnego przy Polskiej Radzie Społecznej w Berlinie, projektu finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Senat RP. W tym roku finansowego wsparcia udzielił nam Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców.

Naszym celem jest zebranie aktywnych osób zaangażowanych w projekty dla Polaków i innych osób zamieszkujących miasto Berlin i okolice i w konsekwencji tworzenie wspólnych projektów. Ważne jest dla nas również wyszkolenie kadr zasilających inne organizacje polonijne.

Program szkoleń obejmuje takie tematy jak: praca w gremiach, promocja działań organizacji, pozyskiwanie funduszy na projekty, komunikacja wewnętrzna, wymiana informacji o ciekawych projektach.

Szkolenie jest realizowane we współpracy ze Zrzeszeniem Federalnym – Polską Radą w Niemczech T.z

Co oferujemy:
– wiedzę nt. pozyskiwania środków na projekty polonijne ze źródeł niemieckich i europejskich,
– sposoby promocji działań organizacji, aby było o nich głośno,
– możliwości wpływania na politykę na poziomie lokalnym,
– wymianę informacji nt. dobrych praktyk w organizacjach,
– wzmocnienie połączeń pomiędzy organizacjami,
– wiedzę i doświadczenia innych grup imigranckich w Niemczech, które w swej pracy odnoszą sukcesy,
– możliwość poznania osób, które mają podobne problemy i wyzwania w swej działalności oraz tego jak sobie z nimi radzą i jakimi metodami rozwiązywane są problemy w codziennej często wolontariackiej pracy!

Prowadzący :

Kenan Kolat
Od 30 lat aktywny w tureckich organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, wiele z nich założył, przez dziewięć lat pełnił funkcję federalnego przewodniczącego Gminy Tureckiej w Niemczech. Posiada wieloletnie doświadczenia w zakresie wpływania na lokalną politykę, pozyskiwania środków na projekty (zdobył dla tureckich organizacji ponad 5 mln euro), które chce teraz przekazać w formie szkoleń polskim organizacjom, bo uważa, że mogą ze swym potencjałem osiągnąć o wiele więcej. Szczegóły: http://www.kolat-beratung.de/ber-mich/

Kamila Schöll-Mazurek
Od 2010 w Niemczech zrealizowała projekty na łączną sumę ponad 300.000 euro. Członek Zarządu Polskiej Rady Społecznej w Berlinie od 2011 roku, dla której dzięki realizacji Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie rozwinęła program podnoszący kompetencje i wiedzę młodych Polaków pt. „Polskie Centrum Kompetencyjne” w pięciu krajach związkowych. Pracownik naukowy w Centrum Studiów Interdyscyplinarnych o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz trener. ds. funduszy unijnych w berlińskiej firmie edukacyjnej EuroConsults. Więcej: https://www.zip.europa-uni.de/…/1_z…/team/mazurek/index.html