Sprawy prawne

Materiały audio

  • mec. Artur Schulz – Ekspert Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Funkhaus Europa: Prawo do urlopu w Niemczech (Poradnik Radia Funkhaus Europa). Posłuchaj TUTAJ

Gdy urodzi się dziecko…

Informacje na temat potrzebnych dokumentów http://www.neu-reich.de/hkk/das-baby-ist-da-meistern-sie-problemlos-den-papierkram.html

oraz tłumaczenie Polskiego Centrum Kompetencyjnego>

Finanse&Prawo

Przegląd kliniczny Rodzice

str. 63

Problem z formalnościami? – Ależ żaden problem!

Jeśli pojawi się dziecko, nie obejdzie się bez paru formalności urzędowych.

Dzięki naszej liście otrzymacie Państwo informacje o najważniejszych sprawach do załatwienia, a tym samym macie więcej czasu dla dziecka

Nasza lista daje Wam od razu przegląd najważniejszych spraw do załatwienia – a tym samym więcej czasu dla dziecka

Zameldowanie dziecka

Gdzie? W urzędzie Stanu Cywilnego (Standesamt). Niektóre kliniki oferują także możliwość zameldowania dziecka w sekretariacie kliniki.

Kiedy? Zaraz w pierwszym tygodniu po rozwiązaniu.

Co jest potrzebnie do zameldowania dziecka? Zaświadczenie o narodzinach dziecka (Geburtsbescheinigung), dowód osobisty (Personalausweis) matki lub ojca, akt zawarcia małżeństwa (Heiratsurkunde, lub poświadczony odpis – beglaubigte Abschrift). Jeśli rodzice nie są w związku formalnym to potrzebny jest akt urodzenia matki (Geburtsurkunde) lub poświadczenie ojcostwa (Vaterschaftsanerkennung). Jeśli ojciec, nie będący w związku formalnym z matką dziecka, będzie chciał sam dziecko zameldować potrzebuje jeszcze pełnomocnictwo (Vollmacht) od matki dziecka.

Wpis do karty podatkowej (Lohnsteuerkarte)

Gdzie? W urzędzie meldunkowym (Einwohnermeldeamt)

Kiedy? Tak szybko jak to możliwe

Co jest do tego potrzebne? Dowód osobisty, karta podatkowa, akt urodzenia dziecka, ewentualnie akt poświadczenia ojcostwa.

Złożenie wniosku o zasiłek wychowawczy (Elterngeld)

Gdzie? W oddziale zajmującym się zasiłkami wychowawczymi (Elterngeldkasse, odpowiedni urząd znajdziecie na stronie: www.familienwegweiser.de , z reguły przy urzędzie dzielnicowym – Bezirksamt przyp. tłum.)

Kiedy? W ciągu trzech pierwszych miesięcy po porodzie, ponieważ zasiłek wychowawczy jest wypłacany tylko do 3 miesięcy wstecz.

Co jest do tego potrzebne? Podpisany wniosek o zasiłek wychowawczy (Antrag auf Elterngeld), akt urodzenia dziecka, zaświadczenie z kasy chorych o zasiłku macierzyńskim (Bescheinigung über Mutterschaftsgeld), zaświadczenie pracodawcy o dodatku do zasiłku macierzyńskiego, zeznanie podatkowe (Steuererklärung) lub zaświadczenie o wysokości zarobków (Gehaltsabrechnung)

 

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny (Kindergeld)

Gdzie? Kasa rodzinna (Familienkasse) przy odpowiednim urzędzie pracy (Arbeitsagentur)

Kiedy? W ciągu pierwszych sześciu miesięcy po porodzie.

Co jest do tego potrzebne? Wypełniony druk formularza (jest jako dokument PDF na stronie www.familienkasse.de ), akt urodzenia dziecka

 

Złożenie wniosku o urlop wychowawczy (Elternzeit)

Gdzie? U pracodawcy

Kiedy? Najpóźniej siedem tygodni przed zaplanowanym urlopem wychowawczym, a więc w pierwszym tygodniu po narodzinach dziecka.

Co jest do tego potrzebne? Wystarczy nieformalny pisemny wniosek z podaniem, jak długo ma trwać urlop wychowawczy.

 

Poświadczenie ojcostwa/ złożenie wniosku o prawo do wspólnej opieki nad dzieckiem

Gdzie? W urzędzie ds. młodzieży (Jugendamt, obydwa wnioski), lub w urzędzie stanu cywilnego (Standesamt, tylko poświadczenie ojcostwa – Vaterschaftsanerkennung).

Kiedy? Możliwe w każdej chwili, również przed urodzeniem dziecka

Co jest do tego potrzebne? Dowody osobiste obydwojga rodziców, akty urodzenia lub dokumenty stwierdzające pochodzenie (Abstammungsurkunden) obydwojga rodziców, karta przebiegu ciąży (Mutterpass, przed urodzeniem dziecka) lub akt urodzenia dziecka (po porodzie).

Zgłoszenie w kasie chorych (Krankenkasse)

Gdzie? W kasie chorych jednego z rodziców – która to ma być, zależy od rodzaju ubezpieczenia i od dochodów. Więcej na temat ubezpieczeń znajdziecie Państwo na str. 24 czasopisma.

Kiedy? Tak szybko jak to możliwe.

Co jest do tego potrzebne? Telefon do odpowiedniej kasy chorych wystarczy, przyśle ona następnie odpowiedni formularz. Potem należy dosłać akt urodzenia dziecka.

Tłum. Anna Brzenska


Pozostałe materiały informacyjne

Download

Wypadek w Niemczech, rehabilitacja w Polsce
Flyer 01.2014.pdf
Adobe Acrobat Document [562.0 KB]
Download

Download

Rehabilitacja w Polsce – szczegółowe informacje
Rehabilitacja w Polsce – szczegóły.pdf
Adobe Acrobat Document [1.0 MB]
Download

Download

Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech – zakres i świadczenia
Ubezpieczenie wypadkowe w PRS.pdf
Adobe Acrobat Document [736.7 KB]
Download