Psychologia

berlinerkisendienstInterwencja kryzysowa
Berliner Krisendienst: www.berliner-krisendienst.de

 

Inne punkty interwencji kryzysowej (dla dorosłych): www.berlin.de/lb/psychiatrie/hilfe-in-krisen/

Interwencja kryzysowa dla dzieci i młodzieży: www.berlin.de/lb/psychiatrie/hilfe-in-krisen/

Poradnictwo psychologiczne

W poniższej publikacji znajdą Państwo miejsca poradnictwa psychologicznego pod hasłem Psychologische Beratung, Psychosoziale Beratung: www.berlin.de/imperia/md/content/bamitte/presse/publikationen/

Psychoterapia

Kassenärztliche Vereinigung Berlin (w ramach świadczenia kas chorych): www.kvberlin.de/60arztsuche/esuchep.php

Wyszukiwarka psychoterapeutów w ramach kasy chorych (Kassenleistung) oraz tzw. Kostenerstattung lub Opferentschädigungsgesetz OEG (Privatpraxen): www.psych-info.de/

W przypadku dzieci i młodzieży warto zapytać zapytać w dzielnicowym Jugendamt o Erziehungs- und Familienberatung. Niektóre ośrodki mające umowę z Jugendamtem oferują psychoterapię dla dzieci i młodzieży nieodpłatnie, w ramach Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII.