Zrealizowane projekty

Kalendarium – berlińskie życie projektu

Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w Polskim Centrum Kompetencyjnym w Berlinie w 2014 roku. W projekcie tym powstał Punkt Doradztwa Prawnego przy Polskiej Radzie Społecznej w Berlinie, z którego usług skorzystało – w formie dłuższych porad prawie 200 osób i w formie porad telefonicznych i mailowych – z uwagi na ich rozproszony charakter nieewidencjonowane – ok. 500 kolejnych Polaków. W działaniach informowania o prawach Polaków wzięło udział 160 osób, w tym odbyły się warsztaty na temat kompetencji zawodowych wraz z indywidualnym coachingiem, poradnictwo zbiorowe na tematy podejmowania pracy, zakładania firmy, finansowania edukacji, składania wypowiedzeń w Niemczech. Konkretne działania i rezultaty obrazuje poniższe kalendarium.

te działania mamy już za sobą:

 

 • 15 kwietnia 2014 rozpoczęcie projektu, rozpoczęcie udzielania porad w ramach Punktu Doradztwa Prawnego.

W kwietniu pomogliśmy piętnastu Polkom i Polakom ze środków Polskiego Centrum Kompetencyjnego w ramach Punktu Doradztwa Prawnego dzięki ekspertyzie doradców Polskiej Rady Społecznej w Berlinie.

 • 8 maja 2014 inauguracja Polskiego Centrum Kompetencyjnego, promocja warsztatów za pomocą flashmoba przed Bramą Brandenburską. Szczegóły TUTAJ.
 • 20 maja 2014 spotkanie robocze z Panią Silke Wójcik EURES-T oraz Reginą Gebhardt-Hille. Więcej na temat pracy EURES-T:TUTAJ.

W maju pomogliśmy dwudziestu Polkom i Polakom ze środków Polskiego Centrum Kompetencyjnego w ramach Punktu Doradztwa Prawnego dzięki ekspertyzie doradców Polskiej Rady Społecznej w Berlinie.

 • 5 czerwca 2014 występ wiedeńskiego teatru ze sztuką „Okno na świat” opowiadająca o samotności, także tej na emigracji.
 • 14-15 czerwca 2014 szkolenie „Lepiej, więcej, skuteczniej, czyli jak spełnić się w życiu bez względu na kraj pobytu”.
 • 25 czerwca 2014  udział w siódmej konferencji Krajowej Sieci Migracyjnej „Kierunki i ewolucja systemu zabezpieczenia społecznego cudzoziemców w świetle zobowiązań międzynarodowych w zakresie polityki społecznej”, w Warszawie, w budynku MSW przy ulicy Batorego 5.
 • 26 czerwca 2014 prezentacja projektu podczas nocy Polsko-niemieckich inicjatyw w ramach projektu Polsko Niemiecka Kooperatywa Kulturalna.

W czerwcu pomogliśmy dwudziestu Polkom i Polakom ze środków Polskiego Centrum Kompetencyjnego w ramach Punktu Doradztwa Prawnego dzięki ekspertyzie doradców Polskiej Rady Społecznej w Berlinie.

 • 5 lipca 2014 szkolenie „Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy”, prowadzenie Mec. Artur Schulz
 • 10 lipca 2014 spotkanie strategiczne pt.: „Wspieranie kompetencji, odkrywanie potencjałów, zapobieganie problemom, sukcesy i przeszkody w partycypacji i integracji polskich migrantów w Berlinie”. Więcej TUTAJ.
 • 10 lipca 2014 Spotkanie z deputowanym Izby Deputowanych Kraju Związkowego Berlina Bukhardem Dreggerem (CDU), Emmentaler Straße 92,13409 Berlin.
 • 14 lipca 2014 Spotkanie dz eputowaną Izby Deputowanych Kraju Związkowego Berlina – panią Elke Breitenbach (Die Linke), Abgeordnetenhaus,  Raum 309, Niederkirchnerstraße 5, 10117 Berlin. Więcej informacji znajdziesz: TUTAJ i Elke Breitenbach

W lipcu pomogliśmy dwudziestu Polkom i Polakom ze środków Polskiego Centrum Kompetencyjnego w ramach Punktu Doradztwa Prawnego dzięki ekspertyzie doradców Polskiej Rady Społecznej w Berlinie.

 

 • 5 sierpnia 2014 szkolenie „Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy”, Mec. Artur Schulz. Więcej TUTAJ.
 • 21 sierpnia 2014 Prezentacja projektu podczas podróży informacyjnej Senator Dilek Kolat dla dziennikarzy.
 • 29 sierpnia 2014 Cykl Prawa mojego dziecka w Niemczech – edukacja i rozwój I spotkanie

 

W sierpniu pomogliśmy dwudziestu Polkom i Polakom ze środków Polskiego Centrum Kompetencyjnego w ramach Punktu Doradztwa Prawnego dzięki ekspertyzie doradców Polskiej Rady Społecznej w Berlinie.

 

 • 2 września 2014 szkolenie „Jednoosobowa firma w Niemczech? Zasady prawne, zabezpieczenia roszczeń”. Więcej TUTAJ.

 

 • 17 września 2014 szkolenie „Prawne możliwości finansowania dokształcania i przekwalifikowania zawodowego w Niemczech”.

 

We wrześniu pomogliśmy dwudziestu Polkom i Polakom ze środków Polskiego Centrum Kompetencyjnego w ramach Punktu Doradztwa Prawnego dzięki ekspertyzie doradców Polskiej Rady Społecznej w Berlinie.

 

 • 4 października 2014 Tuluza udział w panelu dyskusyjnym „10 lat Polaków w Unii Europejskiej. Główne tendencje, problemy i kierunki” w ramach konferencji „Polka we Francji. Polka w Europie. Więcej TUTAJ. 

 

 • 11 października 2014 kierownik Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie gości w Zjednoczonym Królestwie Polek podczas Kongresu Polek w panelu dyskusyjnym pt. POLKI W UNII EUROPEJSKIEJ. Więcej TUTAJ.

 

 • 17 października 2014 poradnictwo zbiorowe „Ubezpieczenia wypadkowe w Niemczech. Leczenie i rehabilitacja w Polsce?”

 

 • 24 października 2014 Stres na emigracji?

 

W październiku pomogliśmy dwudziestu Polkom i Polakom ze środków Polskiego Centrum Kompetencyjnego w ramach Punktu Doradztwa Prawnego.

 

 • 5 listopada 2014, spotkanie informacyjne: „Urząd ds. Młodzieży – reguły i praktyka”

Warto wiedzieć do Polskiej Rady Społecznej rocznie zwraca się ponad 5000 Polek i Polaków rocznie, pomoc udzielona w ramach projektu jest tylko kroplą w morzu potrzeb. O problemach i potrzebach Polaków w Niemczech więcej TUTAJ.

 

 •  10 listopada 2014, 15.00-20.30, szkolenie: „Weźmy sprawy w swoje ręce! Zaangażowanie społeczne i gospodarcze w Niemczech”, prowadzą: dr hab. Jerzy Jedliński (b. wiceprezydent Miasta Krakowa) oraz Mec. Paweł Kuglarz. Więcej TUTAJ.
 • 22 listopada 2014, 12.00-14.00, Prawa mojego dziecka w Niemczech – edukacja i rozwój I spotkanie: „Jak założyć dwujęzyczne przedszkole? Aspekty praktyczne i prawne”, moderacja Anna Mróz, gość Claudia Müller

Dzięki dofinansowaniu ze środków Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą mamy możliwość wzbogacenia oferty dla Polek i Polaków w Niemczech o następujące działania:

 •  16 listopada 2014, 10.00-16.30, szkolenie: „Wie mache ich mein Anliegen für Politik und Medien wichtig?» Politisches Lobbying für polnischen NGOs in Berlin“, Moritz Kirchner (zertifizierter Verhaltens- und Kommunikationstrainer). Więcej TUTAJ.
 • 11 grudnia 2014, 18.00-20.00, panel dyskusyjny: „Polscy nowi migranci szansą dla niemieckiego rynku pracy?”
 • 13 grudnia 2014, 10.00-16.30, warsztat: „Jak znaleźć pracę na miarę kwalifikacji w Polsce i w Niemczech?”,
  prowadzi M. Maśluk-Meller, doradca kariery 8careers.eu