Flashmob

Flashmob z okazji Dnia Europy 9 maja 2014

Z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej oraz 10 lat od rozszerzenia Unii Europejskiej Polska Rada Społeczna wraz z Polskim Centrum Kompetencyjnym w Berlinie oraz szkołą tańca TanzAlex zorganizowała taneczny flashmob. Flashmob odbył się na Placu Paryskim w Berlinie przed sceną umieszczoną koło Bramy Brandenburskiej. Miał on na celu nie tylko zachęcenie do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 roku, ale również poprzez naszą akcję chcieliśmy zwrócić uwagę na okrągłą rocznicę 10 lat Polski

w Unii Europejskiej oraz na jej efekty. Polska jest jednym z krajów najbardziej entuzjastycznie nastawionych wobec Unii Europejskiej. Europejski optymizm wyraziliśmy poprzez taniec w rytm piosenki „Happy” Pharrella Williamsa. To międzynarodowy hymn flashmobów, zasługujący na miano nowoczesnej wersji „Ody do radości”.

Przez flashmob świętowaliśmy także otwarcie projektu Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie, realizowanego przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Polską Radą Społeczną w Berlinie, finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.