Planowane założenie polskiej socjalnej organizacji dachowej w Niemczech

organizacja dachowaInformacja prasowa z 4 lipca 2016 roku

W ubiegłą niedzielę, 3 lipca 2016 roku dziewięć organizacji migranckich z całego obszaru Republiki Federalnej Niemiec podpisało deklarację o zamiarze wspólnego powołania socjalnej organizacji dachowej polskich migrantów w Niemczech.

Tworzona sieć migracyjna chce przede wszystkim zwracać uwagę przedstawicielom zarówno niemieckiej, jak i polskiej, a także europejskiej polityki i administracji na socjalne potrzeby Polaków w Niemczech oraz na potencjał polskich organizacji migranckich w RFN. Na płaszczyźnie federalnej nowo powstałą sieć organizacji reprezentować będzie Polska Rada Społeczna, stowarzyszenie powstałe w Berlinie w 1982 roku.

Według umawiających się stowarzyszeń organizacja dachowa miałaby być partnerem w rozmowach nie tylko dla polityki i biznesu, ale również nauki, edukacji i mediów – w Niemczech, Polsce i Europie. Powołanie sieci zdecydowanie poprawi jakość współpracy między organizacjami oraz pozwoli na lepsze połączenie dotychczasowych struktur. Możliwa będzie intensywniejsza wymiana doświadczeń między członkami, co z kolei doprowadzi do podniesienia jakości oraz poszerzenia oferty poradnictwa socjalnego.

Prężnie działająca organizacja dachowa będzie mogła skuteczniej uwrażliwiać świat polityki na sytuację polskiej społeczności w Niemczech, a także stanowić pomost między migrantami i społeczeństwem przyjmującym oraz angażować się na rzecz większego udziału osób pochodzenia polskiego w niemieckim życiu społecznym.

„Najwyższy czas, aby Polacy, jako druga co do wielkości społeczność migrancka w Republice Federalnej również otrzymali swoją reprezentację na szczeblu federalnym – dziś stworzyliśmy podwaliny dla jej powstania” uroczyście podkreśliła Marta Neüff, przewodnicząca Polskiej Rady Społecznej w Berlinie.

Organizacje sieci:

Polska Rada Społeczna w Berlinie

Biuro Polskich Inicjatyw Społecznych przy Towarzystwie Porozumienia między Narodami w Lipsku, Saksonia

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy POLDEH, e.V Braunschweig, Dolna Saksonia

Stowarzyszenie federalne Dziennikarze Polscy w Niemczech

EuroService Görlitz, Saksonia

Polki w Berlinie e.V., Berlin

MusKnica e.V. Bad Muskau, Saksonia

Polskie Centrum Kompetencyjne Berlin, Brandenburgia, Dolna Saksonia

Solidarni e.V. Monachium, Bawaria

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Martą Neuff, przewodniczącą Polskiej Rady Społecznej w Berlinie

Kontakt: Marta Neüff 049 30 / 6151717, polskarada@polskarada.de

Od prawej: Stowarzyszenie federalne „Dziennikarze Polscy w Niemczech”,Stowarzyszenie Polki w Berlinie, Polska Rada Społeczna w Berlinie, MusKnica e.V. Bad Muskau, Polskie Centrum Kompetencyjne, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy POLDEH e.V. z Brunszwiku, EuroService e.V. Görlitz.