Partnerzy

Współpracujemy z:

euresEURES-TriRegio, Regionalna Dyrekcja Pracy w Berlinie Brandenburgii

EURES-T informuje, doradza i pośredniczy w sprawach pracy obywatelom posiadającym prawo swobodnego przepływu osób i usług. Więcej informacji: http://www.eures-triregio.eu/

 

 

zipCentrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP)

Działalność utworzonego w czerwcu 2011 roku na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce koncentruje się wokół szeroko pojętych badań nad Polską. Interdyscyplinarna analiza kulturowych, prawnych, ekonomicznych czy politycznych aspektów polskiej historii i współczesności dokonywana jest w formie badań i prac naukowych, tematycznych konferencji i seminarów, publikacji oraz publicznych dyskusji. Więcej informacji: www.europa-uni.de/pl/forschung/institut/zip

 

szkola-liderowProgram Szkoła Liderów Polonijnych

Program realizowany od 2009 roku przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Do celów programu należy wspieranie rozwoju kompetencji liderskich uczestników, dostarczanie narzędzi oraz inspiracji do dalszych działań. Równie istotnymi elementami programu są: wzmacnianie więzi uczestników z Polską, kreowanie postaw obywatelskich, wspieranie tożsamości narodowej, tak aby skuteczniej i bardziej świadomie działali w środowiskach polonijnych i lokalnych, w swoich krajach zamieszkania, aby stali się Ambasadorami Polskości na świecie. Więcej informacji: http://szkola-liderow.pl/szkola_liderow_polonijnych.php

 

klikKLIK – Kontakt-, Beratungs- und Koordinierungsarbeit für junge Menschen auf der Straße e.V.

KLIK to miejsce dla młodych osób żyjących głównie na ulicy, dla których ulica stała się jedynym światemi jedyną alternatywą zerwania ze starymi strukturami, z którymi większość z nich ma negatywne doświadczenia. Życie na ulicy znaczy: brak stałego miejsca pobytu / noclegu, ciągłe poszukiwanie sposobów na przeżycie, prawie całkowity brak kontaktu z rodziną, społeczne wykluczenie, ale też nadzieję na samodzielne układanie życia. „Klik” to miejsce, w którym młode osoby znajdą pomoc w polepszeniu jakości swojego życia. Więcej informacji: www.klik-berlin.de

 

dguvDGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Reha International GmbH 

Na stronie Niemieckiego Ustawowych Ubezpieczeń Wypadkowych (DGUV) znajdą Państwo przegląd wszystkich ustawowych podmiotów prowadzących ubezpieczenie wypadkowe. Więcej informacji: www.dguv.de

 

logo

IID eV. Stowarzyszenia działa na rzecz  promocji demokracji, międzynarodowego porozumienia, wzajemnej tolerancji i szacunku. Wspiera współpracę między kulturami europejskimi a w szczególności w relacjach pomiędzy sąsiadującymi krajami w szczególności ukierunkowanymi na działalność na pograniczu na styku dwóch kultur. Jest zaangażowane
w dialog międzykulturowego w polityce, nauce i kulturze. Dostarcza wiedzy o różnicach kulturowych i podobieństwach w postrzegania i myśleniu o wartościach, uczuciach. Jest organizatorem i inicjatorem wielu wydarzeń na rzecz lepszego zrozumienie i wzajemnej kooperacji opartej na dialogu pomiędzy uczestnikami życia społecznego.

www.iid-ev.org ( strona w trakcie budowy)

 

00 GdpN Sasiedzi LOGO 480Gesellschaft für deutsch-polnische Nachbarschaft – Sąsiedzi e.V. 

Stowarzyszenie na rzecz Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa – Sąsiedzi.

Stowarzyszenie polsko-niemieckie powstałe w sierpniu 2013 r. z siedzibą główną w Poczdamie.
Członkami jego są Polacy i Niemcy, którzy połączyli i porozumieli się ze sobą, aby wspólnie tworzyć nową jakość kontaktów sąsiedzkich pomiędzy oba krajami oraz pomiędzy Polakami i Niemcami w Polsce i w Niemczech.
Stowarzyszenie organizuje m.in. miesięczne spotkania na których poruszane są istotne i aktualne sprawy o tematyce polsko-niemieckiej, angażuje się w rozwijanie sąsiedzkich relacji, których celem jest intesywniejsza współpraca na wielu płaszczyznach oraz wspiera istniejące już inicjatywy społeczne, kulturalne i ekonomiczne zarówno na bazie politycznej, jak i administracyjnej.

 

mypolacyde

MyPolacy.de to najpopularniejszy portal dla Polaków w Niemczech. Dzięki społeczności online umożliwia nawiązywanie kontaktów z innymi Polakami w Niemczech, czytanie artykułów poradnikowych i newsów związanych z Polonią, wyszukiwanie ofert pracy, firm, ogłoszeń drobnych i innych przydatnych informacji.