Organizatorzy

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie – zostało powołane w 2004 roku w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich i procesu integracji europejskiej. Przy realizacji projektów międzynarodowych – na bazie międzypokoleniowego zrozumienia, promuje integrację europejską oraz dziedzictwo kulturowe. Zainicjowaliśmy realizację partnerskiego i innowacyjnego programu „Szkoła @ktywnego Seniora S@S”. Więcej informacji: www.tpnk.org.pl.

Polska Rada Społeczna w Berlinie – od ponad 20 lat doradza Polakom w Berlinie i w całych Niemczech w różnorodnych kwestiach  prawnych i społecznych. Przez te lata pomogła ok. 100 tys. Polaków z Berlina i z całych Niemczech, ale  również i z Polski w formie porad indywidualnych i telefonicznych. Przez swój charakter organizacji emigranckiej ma dobre kontakty z instytucjami niemieckimi, jest w stanie wypracować lobby dla Polaków, a także uwrażliwić społeczeństwo niemieckie na problemy Polaków w Niemczech. Polska Rada realizowała także szkolenia podnoszące kompetencje Polaków finansowane ze środków Federalnego Ministerstwa Migrantów i Uchodźców. Więcej informacji: www.polskarada.de.

Nasza MISJA to…

Kompetencje wspierać i rozwijać dla lepszej przyszłości Polaków w Niemczech.