Rozwój osobisty i zawodowy

Lidia Maria Jedlińska

Doktor nauk przyrodniczych. Specjalista ds. Integracji Społecznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Koordynator i pomysłodawca partnerskiego programu pt. „Szkoła @ktywnego Seniora-S@S”. Menadżer międzypokoleniowych projektów krajowych i międzynarodowych związanych z edukacją i integracją osób dorosłych. Ekspert w ramach licznych międzynarodowych konferencji i seminariów. Członkini Rady ds. Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP, Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, „Małopolskiego Partnerstwa na rzecz kształcenia  ustawicznego”  oraz  różnorodnych  organizacji  pozarządowych.     Posiada  prawie   dwudziestoletnie doświadczenie   w  obszarze   edukacji  pozaformalnej  –  „uczenia  się  przez  całe  życie”   (Promotor  Grundtviga).
Specjalizuje się w działaniach aktywizujących lokalne społeczności.


Bogusława Kuglarz
Doradca rozwoju osobistego. Prowadziła treningi motywacyjne i kompetencji społecznych, motywacyjne oraz warsztaty aktywizujące. Świadczyła usługi poradnictwa indywidualnego w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych oraz wprowadzania zmian w życiu osobistym i zawodowym w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.


Magdalena Maśluk-Meller
Doradca kariery i trener w Serwisie Kariery Międzynarodowej www.8careers.eu. Autorka poradnika „CV i profesjonalna aplikacja po niemiecku. Kompletne vademecum dla osób poszukujących pracy”. Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka ekonomii i kulturoznawstwa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n/O. Procesy rekrutacyjne zna od podszewki, przez blisko osiem lat pracowała w międzynarodowych przedsiębiorstwach w Niemczech, Nowej Zelandii i Chinach.


Małgorzata Symonowicz

Psycholożka i kulturoznawczyni, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w pracy z migrantami oraz osobami, które doznały stresu traumatycznego. Ukończyła szkołę psychoterapii w Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Collegium Medicum UJ.  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń umiejętności interpersonalnych i antydyskryminacyjnych. Od 2009 udziela pomocy uchodźczyniom z kilkunastu krajów w Centrum Terapii Ofiar Tortur (bzfo e.V.) w Berlinie.