NIEMIECKIE PRAWO PRACY, SOCJALNE I OPIEKUŃCZE BEZ TAJEMNIC

poradnictwo prawneSzkolenie z Enrico Triebel, adwokatem, założycielem DPGSV e.V. Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,

we wtorek 22 listopada 2016 r. w godz. 16:30 – 20:30, Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Schillerstraße 59, D-10627 Berlin (szkolenie przełożone z dn. 8.11. ze względu na chorobę referenta)

Szkolenie z zagadnień niemieckiego prawa pracy, socjalnego i opiekuńczego. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać wyjaśniania nt. interesujących ich aspektów prawa pracy, systemu niemieckich kas chorych, kwestii związanych z ubezpieczeniami wypadkowymi i od choroby, jak też spraw szczegółowych, np. uzyskania zasiłku na dziecko.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy wysłać na adres: szkolenia.prs@gmail.com
Ilość miejsc ograniczona.

Szkolenie poprowadzi Enrico Triebel, adwokat specjalizujący się w prawie pracy, socjalnym i opiekuńczym oraz prawie stowarzyszeń i użyteczności publicznej w kontekście polsko-niemieckim. Absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmował różne kierownicze stanowiska w zakresie prawa i kadr w dużych przedsiębiorstwach. Od 2013 roku jest samodzielnym adwokatem oraz doradcą w niemiecko-polskiej branży usług zdrowotnych i socjalnych. Ponadto wykłada na kierunku polityki zdrowotnej i socjalnej Uniwersytetu BTU Cottbus-Senftenberg oraz na kierunku prawa publicznego Brandenburskiej Akademii Komunalnej. Doradca prawny firm polsko-niemieckich oraz inicjator i założyciel Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia do Spraw Zdrowia
i Polityki Społecznej z siedzibą w Poczdamie i Poznaniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapraszamy!

Projekt Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.