Nabór do Akademii Młodych Dyplomatów 2016/2017

AMDPolskie Centrum Kompetencyjne zachęca do składania wniosków o przyjęcie do XIII edycji Akademii Młodych Dyplomatów (AMD), rocznego programu adresowanego do osób, ktore planują karierę zawodową w środowisku międzynarodowym.

 

Termin nadsyłania aplikacji upływa 7 listopada 2016 r.

AMD pozwala na doskonalenie umiejętności praktycznych, uzupełniając w ten sposób ofertę akademicką. Program umożliwia także poszerzenie sieci kontaktów międzynarodowych oraz przyczynia się do promocji Polski i polskiego punktu widzenia oraz podtrzymywania więzi młodego pokolenia z Ojczyzną i językiem polskim. Uczestnicy mają możliwość spędzenia 7 weekendów w Warszawie oraz 1 w Krakowie, w ramach jednej z trzech specjalizacji: International Organization (w j. angielskim), International Security (w j. angielskim) oraz Polska Służba Zagraniczna (w j. polskim).

Więcej informacji : http://diplomats.pl/akademia-mlodych-dyplomatow/

Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) jest pozarządową organizacją non-profit, z dwunastoletnim doświadczeniem w kształceniu młodych liderów, mającą obecnie 5000 absolwentów z ponad 50 krajów. Wielu absolwentów EAD z sukcesem ukończyło aplikację dyplomatyczno-konsularną, pozytywnie zdało egzaminy European Personnel Selection Office (EPSO) i podjęło pracę w instytucjach Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy czy Banku Światowym. Wielu zagranicznych alumnów AMD pracuje obecnie w swoich narodowych ministerstwach spraw zagranicznych.