DWA OBYWATELSTWA, KORZYŚCI I PROBLEMY

paszportSzkolenie z Agatą Skarpetowską, I Sekretarzem w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie

w środę 21 września 2016 r., w godzinach 18:00 – 19.30 w siedzibie Polskiej Rady Społecznej, Oranienstraße 34, 10999 Berlin.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie prawa i obowiązki, korzyści i problemy mają posiadacze wielu obywatelstw. Główne tematy to: obowiązek posiadania ważnego polskiego dokumentu tożsamości, informowania o zmianach stanu cywilnego, wypełnienia odpowiednich formalności po narodzeniu dziecka, a także sposób traktowania podczas podróży do innego kraju. Szczegółowo zostaną omówione zasady nabywania, zrzekanie się i przywracania obywatelstwa.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy wysłać na adres: szkolenia.prs@gmail.com

Szkolenie poprowadzi Agata Skarpetowska, I Sekretarz w Wydziale Konsularnym, Ambasady RP w Berlinie, odpowiedzialna za sprawy paszportowe i obywatelskie. Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2010 r. mianowana do służby cywilnej. Od 2011 r. Wicekonsul w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie, odpowiedzialna za sprawy obywatelstwa polskiego. Od 2014 r. dodatkowo kieruje działem paszportowym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapraszamy!

Projekt Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.