Uznawanie kwalifikacji w Niemczech

Sprawozdanie ze szkolenia pt.
„Uznawanie kwalifikacji w Niemczech”
organizowanego przez Polskie Centrum Kompetencyjne
ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Anerkennung-Collage

Szkolenie odbyło się 11 lipca 2015 r. w siedzibie Polskiej Rady Społecznej, przy ul. Oranienstr. 34 w Berlinie w godzinach 10 – 16. Szkolenie poprowadziła Pani Julia Merian z sieci IQ LNW Berlin, Projekt „Drogi do uznania świadectw i dyplomów w Niemczech” Clubu Dialog e. V. oraz Pan Michael Zochowski z HWK.

Pani Julia Merian (siec IQ LNW, Projekt Club Dialog e. V.) pomaga w uznawaniu dyplomów, kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicami Niemiec. Pani Merian zajmuje się nie tylko  doradztwem w powyższym zakresie, ale również partycypuje i pomaga jednostce na każdym etapie długotrwałej procedury uznawania kwalifikacji i dyplomów, aż do zakończenia tego procesu.

Po krótkim wstępie referentka zaprezentowała na swojej prezentacji multimedialnej: „Do uznania przez uznanie – Zagraniczne kwalifikacje zawodowe na niemieckim rynku pracy”, główne cele przyświecające ustawie uznaniowej, wskazując na najistotniejszy – zapotrzebowanie niemieckiego rynku pracy na wykwalifikowaną siłę roboczą.

Czytaj dalej

Relacja ze szkolenia niemieckie prawo pracy i socjalne

Dnia 27.06.2015 w godzinach 10.00-16.00 odbyło się w pomieszczeniach Domu Kultury AWO-Kulturhaus przy Ratuszu Potsdam-Babelsberg szkolenie skierowane do polskich pracowników i przedsiębiorców  z zakresu niemieckiego prawa pracy i prawa socjalnego.

DSC_1282Przy współpracy z Polską Radą Społeczną w Berlinie oraz dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polsko-Niemieckie Towarzystwo na rzecz dobrego sąsiedztwa – Sąsiedzi e.V. (GdpN-Sąsiedzi)  po raz pierwszy zorganizowało szkolenie z zakresu prawa pracy oraz prawa socjalnego skierowane do Polaków żyjących i pracujących w Niemczech. Czytaj dalej

Polski potencjał w Berlinie (fotorelacja)

Protokół z konferencji otwierającej Polskie Centrum Kompetencyjne
przy Polskiej Radzie Społecznej

Polski potencjał w Berlinie.
Możliwości wsparcia rozwoju polskich kompetencji
przez polskie i niemieckie instytucje

W dniu 27.05.2015 w sali nr 219 Czerwonego Ratusza, siedzibie burmistrza Berlina, odbyła się konferencja otwierająca Polskie Centrum Kompetencyjne, które jest finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” Projekt oraz partnerów projektu przedstawiła dr Kamila Schöll-Mazurek, kierownik programowy Polskiego Centrum Kompetencyjnego. Poruszyła ona problematykę migracji Polaków i wyjaśniła potrzebę działania w celu wykorzystania ogromnego potencjału tkwiącego w Polakach przebywających za granicą. Następnie wypowiadali się partnerzy projektu przedstawiając reprezentowane przez siebie instytucje oraz ich cele.

Czytaj dalej